Registrering for norske besøkende til FSi-messen 30 august 2018

Mulighet for påmelding vil bli åpnet primo juli 2018.

/share/mime/default.gifInvitasjon
(, 0B)

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as