en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

Mai 2018

Juni 2018

August 2018

September 2018

Mars 2019

April 2019


Utstillinger/konferanser

Juni 2018

Juli 2018

September 2018


Leder

Forsvarssamarbeid i EU - Norsk forsvarsindustri på utsiden?

For noen få dager siden fattet forsvarsministrene i 25 EU-land beslutning om oppstart av de 17 første samarbeidsprosjektene i EUs nye forsvarssamarbeid PESCO. Samtidig ble diskusjonen om tredjelands muligheter til å delta utsatt. Danmark, som har reservert seg mot forsvarssamarbeidet i EU generelt og Storbritannia, som er på vei ut, får dermed ikke anledning til å delta i PESCO-prosjekter inntil videre. Norge er selvfølgelig også utenfor så lenge modalitetene for eventuelt samarbeid med tredjeland ikke er avklart.

Aktuelt

EU Preparatory Action on Defence Research - Nye prosjekter kunngjort

Europakommisjonen har kunngjort nye prosjekter i Preparatory Action on Defence Research. Norge deltar, som eneste tredjeland, i programmet.

Fremtidige anskaffelser til Forsvaret i ny utgave

Forsvarsdepartementet har publisert en ny utgave av Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF). Den oppdaterte planen dekker perioden 2018 - 2025.


Hva skjer i 2018

Under finner du en oversikt over hva foreningen har på gang i år. Merk datoene, vi kommer med mer detaljert info etter hvert. De fleste av arrangmentene er åpne for alle.

FSi på facebook

FSi har opprettet profil på facebook. Følg oss!


Krigsskolens kadetter fikk lære om teknologi og forsvarsindustri

Under Innovasjonsdagen på Krigsskolen 28. november var FSi ansvarlig for teknologimessen der forsvarsindustrien viste frem teknologi og produkter til stor interesse for kadettene.

Stor interessse for anskaffelser til Hæren og Heimevernet

Fremtidens Landmakt er i støpeskjeen. Stortinget behandler i disse dager Landmaktsproposisjonen som kan resultere i flere store anskaffelser til Hæren som blir viktige for norsk forsvarsindustri.

Nytt fra medlemsbedriftene

HIDDN: KryptoDisk 2 er godkjent av Forsvaret

Hiddns nylig lanserte KryptoDisk 2 har blitt listet på Forsvarets liste over godkjente produkter, ifølge en børsmelding. KryptoDisk 2 kan dermed bli handlet og brukt til å lagre klassifisert informasjon.


EIDEL is industrial partner to CaNoSat 10 year student satellite program

EIDEL has as the only industrial partner signed the MoU to support the 10-year student satellite program called CaNoSat. EIDEL's contribution into the CaNoSat program will to support the students with quality assurance, design guidance, master thesis, and prototype technology for CubeSat and identify possible commercialization.

Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over de neste åtte årene. Programmet vil bli det største i KONGSBERGs historie og medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.


Nammo acquires Moog's European In-Space Propulsion businesses

Nammo is delighted to announce that it has agreed with Moog Inc. to acquire its In-Space Propulsion businesses in UK and Ireland. Nammo's CEO Mr. Morten Brandtzæg believes the deal will strengthen Nammo's position as one of the world's leading providers of compact thrusters and rocket engines for space launchers and satellites.

Norsk forsvarsindustri - forsvarsevne, innovasjon, verdiskaping

I nyheteneSe flere saker >>

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as