Etikk og antikorrupsjon

Forsvarsindustrien avhengig av høy etisk standard

Norsk forsvarsindustri bidrar til en utvikling som går i retning økt transparens og kontroll gjennom blant annet åpenhet om eksporttillatelser, sporing av produkter og bedre internasjonalt samarbeid.

Åpenhet og dokumentert etisk standard er vesentlige krav fra kundene i denne sektoren. Både industrielle kunder og brukerne stiller strenge krav til en høy etisk standard. Dermed blir åpenhet og etikk vesentlige konkurransefaktorer.
Les mer


Seminardag om etikk og antikorrupsjon

60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid.
Les mer


Internasjonalt samarbeid om felles etiske standard for industrien

Det er et sterkt fokus på forretningsetikk og antikorrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Temaet har også stor politisk oppmerksomhet og FSi ønsker å bidra til at industrien og myndighetene i fellesskap kan sikre at høy etisk standard kan bli et konkurransefortrinn for norsk industri.

Forsvarsindustriens europeiske paraplyorganisajon ASD, oppdaterte i 2011 ASD Common Industry Standard for Ethics and Anti-Corruption. FSi har gjennom seminarer og arrangementer for sine medlemmer satt fokus på økt kunnskap og bevissthet om etikk og anti-korrupsjonsspørsmål. Arrangementene har tatt for seg ulike forhold og scenarier som er aktuelle for våre medlemsbedrifter som opererer i det norske og internasjonale forsvarsmarkedet. Det er orientert om den internas