Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt industrisamarbeid bidrar til en sterk norsk posisjon

Samtidig som forsvarsbudsjettene reduseres i de fleste land skjerpes kravene til ny teknologi og materiellets egenskaper. Ny forsvarsteknologi er avansert og svært kostbart å utvikle. Dette gjør at både forsvarsindustrien og nasjonale myndigheter ønsker å styrke internasjonalt industrisamarbeid.

Norsk forsvarsindustri er pådriver for økt internasjonalt samarbeid. Dette styrker Norges posisjon som et innovativt og høyteknologisk industriland. I tillegg bidrar industrisamarbeidet til gjensidig avhengighet og tillit, noe som er gunstig for internasjonal kontroll og transparens, avspenning og integrasjon i vår del av verden.

En sterk norsk forsvarsindustri understøtter dermed en sterk norsk utenriks- og forsvarspolitisk posisjon og landets innflytelse i viktige fora som f. eks NATO.

NADIC

Norwegian-American Defence/Homeland Security Industry Council (NADIC) har som formål å styrke norsk forsvarsindustris posisjon i det amerikanske forsvarsmarkedet. FSi er medlem i organisasjonen og er kontaktpunkt for NADIC i Norge.
Les mer

Nordisk forsvarsamarbeid

Det nordiske forsvarssamarbeidet skaper muligheter for forsvarsindustrien. Ambisjonene om å utvikle felles militære operative kapasiteter skaper nye behov for interoperabilitet og standardisering.
Les mer

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as