MilitærTeknikk

Militærteknikk 2-3 2017

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Dansk dronesenter
 • Natos innovasjonspris til Radionor Communications
 • Roll-out av første italienske F-35
 • Neste generasjon anti-ship missil
 • Belgia ser på JAS-39E Gripen

 • Les mer

Militærteknikk 1 2017

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Siste om nye ubåter for Norge
 • KNM Maud - Sjøforsvarets nye logistikkfartøy
 • Anskaffelase av nye Kystvaktfartøyer
 • Ubemannet minejakt

 • Les mer

Militærteknikk 6 2016

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Ubåter for Norge
 • SAR Helikopter
 • Ny Northrop Grumman kontrakt til Kitron AS
 • 'F-35 ON TRACK AFTER ROUGH TIME' av General Chris Bogdan
 • P-8 Poseidon

 • Les mer

Militærteknikk 4-5 2016

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Ubåter for Norge
 • Danmarks lastebilsanskaffelse
 • Drytech
 • APEX for jagerfly

 • Les mer

Militærteknikk 2-3 2016

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Ubåter for Norge
 • Danmarks kampflyprogram
 • Saab Gripen - 'rollout' E-versjonen
 • MAJIIC - 'streamlining' av JISR-prosessen
 • Norges framtidige maritime patruljefly

 • Les mer

Militærteknikk 1 2016

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Artillery for Norway
 • Trucks for Denmark
 • Patrol Vehicles for Denmark
 • Danish Fighter Project
 • Global Eye

 • Les mer

Militærteknikk 6 2015

I denne utgaven kan du bl a lese om:

 • Exit P-3 Orion - enter P-8 Triton
 • Nye overvåkingsradarer for Norge
 • FSi sitt teknoligiseminar med Forsvarets spesialstyrker

 • Les mer

Militærteknikk 4-5 2015

I denne utgaven kan du lese om:

 • De nye CV-90 til Forsvaret
 • Kandidater til 155mm artilleri
 • Roll-out av det føste, norske F-35 kampflyet
 • Kampflyanskaffelse i Australia

 • Les mer

Militærteknikk nr 2-3 2015

Denne utgaven av MilitærTeknikk har bla artikler om følgende temaer:

 • F-35 development (SDD) ends 2017
 • Ernst & Young: Norge kjøper norsk forsvarsmateriell til en svært fordelaktig pris
 • FSi sin INFO-ERFA konferanse 2015 og Industry days at Jørstadmoen
 • FSi Årsrapport 2015

 • Les mer