NAIC - Norwegian Aerospace Industry Cluster

Et antall FSi medlemsbedrifter gikk i 2011 sammen i en norsk leverandørklynge, Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC), for industriell understøttelse av sivile og militære luftfartøyer. Med sin kompletterende kompetanse dekket bedriftene områdene design, produksjon, vedlikehold, ingeniørtjenester, logistikk, flåtestyring og konsulenttjenester. Målsettingen for NAIC var å legge til rette for å styrke kompetansemiljøene innen aerospace i Norge og gi økt markedstilgang. NAIC ledes av en Styringsgruppe bestående av representanter fra NAIC-bedriftene.


Styret i FSi besluttet imidlertid 5 februar 2016 å legge ned NAIC med øyeblikkelig virkning. Man fant det ikke hensiktsmessig å forsøke å videreføre NAIC når medlemsbedriftene i clusteret ikke så seg tjent med dette. På tidspunktet for nedleggelse hadde FSi 12 medlemsbedrifter. FSi vil imidlertid opprettholde en viss aktivitet for å holde etablert dokumentasjon om nevnte bedrifters kapabiliteter og lignende oppdatert.


Medlemsbedriftene i NAIC ved nedleggelsen, er listet nedenfor. Ved å trykke på ønsket bedriftsnavn, fås tilgang på blant annet produkter og tjenester bedriften kan levere.
Det er også utarbeidet en NAIC medlemskatalog med forside som vist til høyre. For å se den web-baserte utgave av katalogen, trykker du på bildet til høyre, eller her.


NAIC Members and Products

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as