Industridag P6359 fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet

Sted: NHO Konferansesenter - 'Sinnataggen', Majorstuen, OsloTid: 13. februar 2018 09:00 - 16:00

I forbindelse med at det skal gjennomføres en forsvarsindustriell analyse for det kommende prosjekt "P6359 Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet," planlegges en Industridag tirsdag 13 februar i NHOs konferansesenter på Majorstua. Hensikten er å gi bedrifter en mulighet til å fortelle FFI, FD og SST om relevant teknologi.

PROGRAMUTKAST FOR INDUSTRIDAG P6359 FREMTIDIG MARITIM MINEMOTTILTAKSKAPABILITET

Del 1 - Felles del

0830 - 0900 Registrering

0900 Åpning FSi/FD

0915 - 0945 Presentasjon P6359 FD

0945 - 1030 MCM-operasjoner i et fremtidig konsept SST

1030 - 1045 Kaffepause

1045 - 1130 Forsvarsindustriell analyse P6359 (avgrensninger/rammer) FFI

1130 - 1215 FSi sin rolle og hvordan industrien kan bidra til prosjektet,

etterfulgt av felles diskusjon FSi

12:15 - 1300 Pause / Lunsj

Del 2 - Speed-dating

Enkeltsesjoner i mindre møterom med korte (10-15 min) diskusjoner mellom relevant industri og FD/SST/FFI. Alle interesserte bedrifter er velkomne til å delta, men det vil bli fokus på følgende tematikk tilknyttet maritim minemottiltak:

 • Kommando- og kontrollsystem

 • Ubemannede systemer

  • Overflatefarkoster (USV) og undervannsfarkoster (AUV)

  • Autonomi for navigasjon, ruteplanlegging, avvikshåndtering etc.

  • Sensorer for situasjonsforståelse (radar, lidar, kamera, sonar etc.)

 • Kommunikasjonssystem

  • Radio og satcom

  • Håndter