Programkonferanse INI 2018

Sted: Holmen FjordhotellTid: 30. mai 2018

Forsvarsdepartementet arrangerere i samarbeid med FSi Programkonferanse INI 2018 30 mai på Holmen Fjordhotell.

Påmelding til konferansen gjør du her: https://event.nho.no/skjema/?event=10107.

Hotellrom mellom 30 og 31 kan bestilles ved å sende e-post til booking@holmenfjordhotell.no til en pris av kr 1250,- inkl frokost.

Agenda

Programkonferanse INI systemer

Holmen Fjordhotell, Asker.

Onsdag 30. mai 2018

Tid

Tema

Ansvarlig

0830 - 0900

Registrering

FSi

0900 - 0910

Åpning av programkonferansen

FD og FSi

0910 - 0940

Hva skjer innenfor INI området?


LTP - Det store bildet - rasjonale bak satsningen på INI

  • Hvorfor er PPM INI som den er? - den røde tråden gjennom porteføljen

  • Hvilke tiltak igangsettes for å sikre besluttet ambisjon?

  • Ny IKT-Policy i sektoren

  • Etablering av programmer - et strategisk virkemiddel

  • Strategisk samarbeid innenfor INI porteføljen


Ob lt. Leif-Erik Jordan, FD

0940 - 1010

Strategisk samarbeid (hva, hvordan)

Flernasjonalt samarbeid

Samarbeid med næringslivet


Anders Skumsnes, FMA

1010 -1030

Presentasjon og diskusjon om hvordan opprettelsen

av Program MIME Helhetlig taktisk

informasjonsinfrastruktur planlegges

Roger Aarmo, FMA IKT-kap

1030 -1050

Pause/Kaffe

1050 - 1110


1110 - 1140

Presentasjon fra FSis Programutvalg INI


Å vokse opp som SMB i norsk forsvarsindustri og skape
internasjonal interesse

  • Veien fra A til B i et forsvarsmarked er ikke alltid en rett linje

  • Hvordan finne sin plass som liten bedrift i et internasjonalt marked
    med store aktører

  • Hva er fordelen med å være en liten bedrift i et forsvarsmarkedIvar Flage, FSis programutvalg


Atle Sægrov, Radionor Communications

1140 - 1200

Kunstig Intelligens - på godt og vondt

- Maskinlæring gjør det mulig å utnytte den enorme datakapasiteten

som blir tilgjengelig

- Hvordan kan dette brukes i forsvarssammenheng?

- Hvilke nye trusler oppstår på grunn av denne nye teknologien?

- Hva kan gjøres for å motvirke truslene?

Atle Vesterkjær, CTO, Aia Science AS

1200 - 1315

Lunsj

1315 - 1335


1345 - 1400

Områdekontroll - hva er det?

Områdekontroll er å kunne kontrollere, nekte

og/eller tillate adgang til en installasjon, et

område, eller en akse for alle typer personell og

kjøretøy. Et system for områdekontroll består

av et kommando- og kontrollsystem, sensorer

og effektorer. Systemet kan være

terskelbyggende ovenfor en mulig fiende,

samtidig som det er en ressurseffektiv

tapspåfører og overvåkningskapasitet.

Områdekontroll - utfordringer, muligheter og teknologier
i et industriperspektivLorns-Harald Bakstad, FFI


Bjørn Hurlen, KDA

1400 - 1420

"Forbedret vedlikehold for materiell ved bruk av

kunstig intelligens"Peter Ehrstedt IBM

1420 - 1440


Erfaringer fra FoU prosjekter i forsvarssektoren

Frode Narum Hansen, Thales
Norway AS

1440 - 1500

Pause/Kaffe og forberedelse speed-dating

1500 - 1800

Speed-dating, ihht eget oppsett

FD, Forsvaret, FSi

1800

Middag/'mingling'

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as