Medlemsavgift

På grunn av stor variasjon i medlemsbedriftenes størrelse, omsetning og markedsposisjon er det hensiktsmessig å dele medlemmene i tre kategorier.
Årlig medlemsavgift, FSi, gjeldende fom 01.07.2017 tom 30.06.2018 (fastsettes av Generalforsamlingen for ett år av gangen):

Kategori I medlemmer:
De største og nasjonalt dominerende forsvarsbedrifter 1. Styret fastsetter spesielle rettigheter og plikter innen organisasjonens virksomhet.

Kongsberg Defence & Aerospace AS
kr 734 885.- pr. år.

Nammo AS
kr 572 392,- pr. år.

Thales Norway AS
kr 409 900,- pr. år.

Vinghøg AS
kr 409 900,- pr. år.

Kategori II medlemmer:
II A: Medlemsbedrifter med antall ansatte over 200 og med andel av omsetning i forsvar og samfunnssikkerhet lik 10% eller mer:
Medlemsavgift: