Medlemsbedriftene i FSi

FSi har til enhver tid rundt 120 medlemsbedrifter. De fire store medlemsbedriftene er Kongsberg, Nammo, Thales Norway og Vinghøg. De øvrige er hovedsakelig SMBer med avansert teknologi og høy kompetanse på komponent- og delsystemnivå. Bedriftenes forsvarsrelaterte omsetning har de siste årene ligget på mellom 12 og 14 milliarder kroner pr år, der nær 60% av har vært eksport.
Nedenfor finner du alfabetisk oversikt over medlemsbedriftene. Du finner også en oversikt over hvilke produkter og tjenester de leverer.

Se også siste utgave (3nd edition) av medlemskatalogen Norwegian Defence and Security Industry Directory. I tillegg til omtalen av medlemsbedriftene og deres produkter inneholder katalogen nøkkelinformasjon om norsk forsvarsindsutri og omtale av enkelte aktuelle tema. Du kan lese den web-baserte versjonen av katalogen ved trykke på bildet til høyre.

Medlemsbedriftene

Produkter og tjenester

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as