Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS

Address: PB 6658 Etterstad
0607 Oslo
Telephone: +47 23304700
Fax: 23304701
Contact: Klaus Ljosland
Tel: +47 +47 23304700

Web site

http://www.finnclausen.no

Products and services

Cryptography - Data Protection/Security

Core business matrix

NSM-Godkjente (Konfidensielt og Hemmelig) Arkivskap, Sikkerhetsskap, Serverskap, Nøkkelskap, Hvelv og sikkerhetsdører. Hiddn coCrypt

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev