Bilde fra Forsvarsmateriell Bergingspanservogn Leopard 2.

Stor interesse for tysk-norsk forsvarsindustriseminar i Berlin - Nærmere 70 deltagere så langt.

FSi og vår tyske søsterorganisasjon BDSV inviterer til tysk-norsk forsvarsindustriseminar i Berlin 29. - 30. oktober.

Det tysk-norske forsvarsmateriellsamarbeidet er i rivende utvikling. Etter at Norge og Tyskland ble enige om å anskaffe 6 identiske ubåter, 4 til Norge og 2 til Tyskland, har det blitt inngått en rekke samarbeidsavtaler mellom tyske og norske myndigheter om bl.a. forskning og utvikling, drift og vedlikehold, missiler, industrisamarbeid m.m. I løpet av noen uker mottar Forsvarsmateriell det endelige tilbudet på de nye ubåtene, som med en ramme på over 40 mrd. kr. er tidenes nest størst anskaffelsesprosjekt i Forsvaret.

Ved behandlingen av ubåtprosjektet la Stortinget til grunn at kvalifiserte bedrifter i norsk industri, som har høy kompetanse på delsystemer til ubåter, skal få viktige roller i ubåtanskaffelsen, at det skal kreves industrisamarbeid tilsvarende verdien av kontrakten, og at anskaffelsen skal sikre markedsadgang for norsk forsvarsindustri innenfor prioriterte teknologiområder.Det er derfor viktig at norske bedrifter som har ambisjoner om å benytte seg av mulighetene som nå åpner seg i Tyskalnd kontinuerlig følger opp gjennom dialog med potensiell tyske partnere og myndighetene.

Arrangementet i slutten av oktober er en god anledning til å knytte kontakter med tyske bedrifter og å få oversikt over en del nyheter som ligger på beddingen, og som kan være aktuelle for tysk-norsk forsvarsmateriellsamarbeid. Det har vært og vil framover være mye fokus på tysk norsk ubåt- og missilsamarbeid, men begge nasjoner planlegger i tillegg investeringer innenfor landsystemsiden som det kan være interessant å følge med på. Programmet på industridagen vil derfor inneholde myndighetspresentasjoner både av tyske og norske investeringsplaner med fokus på landsystemsiden, og det vil bli satt av rikelig tid til B2B samtaler. Norske myndigheter støtter også opp om tysk-norsk industrisamarbeid, og ambassaden vil være vert for en mottakelse om kvelden 29. oktober hvor Forsvarsdepartementet vil være til godt representert.

Fra tidligere har FMA industrisamarbeidsavtaler med de tyske bedriftene Blücher, FFG Heckler & Koch og KMW, og flere tyske bedrifter har produkter å tilby til kommende norske anskaffelser i årene framover. Bare i år har FMA inngått to kontrakter med FFG. Den ene er på 45 MEuro for anskaffelse av Wisent2, ingeniørpanservogn, og den andre er en prototypeutvikling av M113 for framtidig kampfluftvern. Planen er også at M113 vognen skal benyttes som bæreplattform for Hærens artillerilokaliseringsradar, elektroniske mottiltak og som transportpanservogn.

Hvis man ser på prospekter noen år fram i tid, så er det viktig å merke seg at Tyskland og Frankrike har etablert et samarbeidsforhold om å utvikle en ny type stridsvogn hvor tyske KMW og franske Nexter er tiltenkt å ha hovedrollene. Nasjoner og bedrifter som har ambisjoner om å bidra teknologisk og industrielt bør være tidlig ute for å posisjonere seg. Den norske hæren har som kjent forbedret stridsvognskapasitet høyt på ønskelisten.

FSi ser fram til å se mange norske bedrifter i Berlin i oktober. Program og påmeldingsskjema finner du her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as