Business on Board i Halifax 11. - 13. mars 2018 - Åpent for påmelding

I samarbeid med Atlantic Canada Aerospace & Defence Association, Ambassaden i Washington D.C. og Innovasjon Norge, støttet av IMP Aerospace, arrangerer FSi forsvarsindustriseminar og B to B møter for norsk og kanadisk industri i tilknytning til at en av Sjøforsvarets fregatter besøker Halifax.

For de som ankommer lørdag vil det bli anledning til å delta på markeringer på søndag ved minnesmerker over norske sjøfolk som tjenestegjorde i området under 2. verdenskrig. Det kan også bli aktuelt med en velkomstmiddag på søndag kveld.

Mandag vil det bli presentasjoner av representanter fra kanadiske og norske myndigheter og industri i helikopterhangaren på fregatten. Ambassadør Anne Kari Hansen Ovind ved ambassaden i Ottawa vil delta. Fra Forsvarsdepartementet stiller assisterende materielldirektør Rolf Kjos. Samme dag planlegges det også et besøk til Irving Shipbuilding, som er et av verftene som skal bygge de nye kanadiske fregattene, og vi vil runde av dagen med en mottagelse ombord på fregatten.

Tirsdag planlegges det B to B møter og besøk til IMP Aersopace Det er en kanadisk leverandør til det norske forsvaret som har en betydelig industrisamarbeidsforpliktelse som skal innfris i løpet av noen få år. Det kan også bli anledning til å møte det kanadiske firmaet L-3 MAS som også har en tilsvarende forpliktelse.

Program og påmelding finner du her.

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as