Hva skjer i 2018

Arrangementsplanen for 2018 er klar og de første arrangementene i regi av FSi er rett rundt hjørnet. Under finner du en oversikt over hva foreningen har på gang i år. Merk datoene, vi kommer med mer detaljert info etter hvert. De fleste av arrangmentene er åpne for alle.

Planen er et levende dokument og endringer vil forekomme i løpet av året. Følg med på www.fsi.no og på facebook for oppdateringer.

Planlagte aktiviteter i regi av FSi og samarbeidspartnere i 2018:

13. februar Industridag P6359 fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet, Oslo

15. februar Programkonferanse luftsystemer, Oslo

11. - 13 mars Business on Board, Halifax, Canada

13. mars Eksportkontrollseminar, Oslo

21. mars Programkonferanse Sjøsystemer, Bergen

9. - 11. april Sea-Air-Apace norsk paviljong (NADIC), Washington D.C., USA

12. april American - Norwegian Defence Conference, Washington D.C., USA

17. - 18. april INFO/ERFA konferansen, Sundvolden

23. - 26. april Næringlivsdelegasjon Lativa, Litauen, Estland ifm planlagt offisielt besøk av Kronprinsparet

25. - 28. april ILA 2018, norsk paviljong, Berlin, Tyskland

mai Programkonferanse INI-systemer (tentativt)

juni Teknologidag med Hæren (Tentativt)

11. - 18. juni Eurosatory 2018, norsk paviljong, Paris, Frankrike

16. - 22. juli Farnborough International airshow, norsk paviljong, Farnborough, UK

29. - 30. august Leverandørsminar og FSi-messe, Akershus Festning, Oslo

4. - 7. september MSPO 2018, norsk paviljong, Kielce, Polen

18. - 19. september 2018 FAR/DFARS kurs, Oslo

5. - 12 oktober Washington Defence Week, inkl. AUSA 2018 norsk paviljong, Washington D.C., USA

23. - 26. oktober Euronaval 2018, norsk paviljong, Paris, Fankrike (tentativt)

november NO/UK forsvarsindustriseminar, Oslo (tentativt)

november Programkonferanse Landsystemer, Oslo

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as