en del av norsk sikkerhetspolitikk

les publikasjonen ...

Forsvarsevne

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Les mer

Eksport og markedsadgang

Les mer

Høyteknologi og verdiskapning

Les mer

Etikk og anti-korrupsjon

Les mer

Politi og beredskap

Les mer

FSi-arrangementer, utstillinger og konferanser

FSi-arrangementer

August 2018

September 2018

Mars 2019

April 2019


Utstillinger/konferanser

Juli 2018

September 2018


Leder

Ubåtanskaffelsen inn i en avgjørende fase

Norge og Tyskland er enige om å anskaffe 6 identiske ubåter, 4 til Norge og 2 til Tyskland. I løpet av noen uker mottar Forsvarsmateriell tilbudet. Da skal også leverandøren levere en plan for forsvarsindustrielt samarbeid. Stortinget har enstemmig slått fast at før det eventuelt inngås kontrakt om anskaffelse av nye ubåter, skal det inngås en overordnet strategisk og langsiktig industrisamarbeidsavtale der leverandøren forplikter seg til ulike former for gjensidig industrisamarbeid tilsvarende ubåtenes anskaffelsesverdi, med målsetting om en betydelig nasjonal verdiskaping både gjennom direkte og indirekte avtaler så vel som drifts- og vedlikeholdssamarbeid.

Aktuelt

INFO/ERFA 2018 med fokus på fremtidstrender og endringsevne

Hva skal til for å være konkurransedyktig i 2050? Kan europeisk forsvarsindustri overleve uten strategiske allianser? Dette var noen av spørsmålene Jan Pie som er generalsekretær i den europeiske interesseorganisasjonen for luft-, sikkehets- og forsvarsbransjen, ASD, stilte i sitt foredrag under INFO/ERFA 17-18 april, som i år hadde hovedtemaet "Endringsevne - vår største utfordring?"

EU Preparatory Action on Defence Research - Nye prosjekter kunngjort

Europakommisjonen har kunngjort nye prosjekter i Preparatory Action on Defence Research. Norge deltar, som eneste tredjeland, i programmet.


Fremtidige anskaffelser til Forsvaret i ny utgave

Forsvarsdepartementet har publisert en ny utgave av Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF). Den oppdaterte planen dekker perioden 2018 - 2025.

Hva skjer i 2018

Under finner du en oversikt over hva foreningen har på gang i år. Merk datoene, vi kommer med mer detaljert info etter hvert. De fleste av arrangmentene er åpne for alle.


FSi på facebook

FSi har opprettet profil på facebook. Følg oss!

Krigsskolens kadetter fikk lære om teknologi og forsvarsindustri

Under Innovasjonsdagen på Krigsskolen 28. november var FSi ansvarlig for teknologimessen der forsvarsindustrien viste frem teknologi og produkter til stor interesse for kadettene.

Nytt fra medlemsbedriftene

HIDDN: KryptoDisk 2 er godkjent av Forsvaret

Hiddns nylig lanserte KryptoDisk 2 har blitt listet på Forsvarets liste over godkjente produkter, ifølge en børsmelding. KryptoDisk 2 kan dermed bli handlet og brukt til å lagre klassifisert informasjon.


EIDEL is industrial partner to CaNoSat 10 year student satellite program

EIDEL has as the only industrial partner signed the MoU to support the 10-year student satellite program called CaNoSat. EIDEL's contribution into the CaNoSat program will to support the students with quality assurance, design guidance, master thesis, and prototype technology for CubeSat and identify possible commercialization.

Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over de neste åtte årene. Programmet vil bli det største i KONGSBERGs historie og medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.


Nammo acquires Moog's European In-Space Propulsion businesses

Nammo is delighted to announce that it has agreed with Moog Inc. to acquire its In-Space Propulsion businesses in UK and Ireland. Nammo's CEO Mr. Morten Brandtzæg believes the deal will strengthen Nammo's position as one of the world's leading providers of compact thrusters and rocket engines for space launchers and satellites.

I nyhetene19.06 / 12:57NATO på befaring
Se flere saker >>

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as