Foto: MilitærTeknik

Krigsskolens kadetter fikk lære om teknologi og forsvarsindustri

Under Innovasjonsdagen på Krigsskolen 28. november var FSi ansvarlig for teknologimessen der forsvarsindustrien viste frem teknologi og produkter til stor interesse for kadettene.

Kadettene samlet seg rundt utstillingene som var satt opp av FSis medlemsbedrifter og det var mange interesserte og kunnskapsrike kommende offiserer som benyttet anledningen til å stille spørsmål til representanter fra industrien. I tillegg til utstillingen var det også foredrag fra forsvarsindustrien om luftvern, ammunisjonsteknologi og sikring av kommunikasjon, alle aktuelle teknologier som angår Landmakten.

Det var andre året FSi samarbeidet med Kadettsamfunnet om Innovasjonsdagen.

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev