FSi

Innhold

Forsvarsmateriell signerer rammeavtale med Wireless Communication AS

Etter en omfattende anbudsprosess med høye krav, har Forsvarsmateriell inngått en rammeavtale for leveranse av kommunikasjonsradioer til Forsvarssektoren. Avtalen er berammet til 208 MNOK.

Det har vært en lang og krevende anbudsprosess, med høye krav til produktene og omfattende tester gjennomført av Forsvarsmateriell (FMA). Etter avsluttende testperiode ble Wireless Communication valgt som leverandør.

- Wireless` tilbud inneholdt anerkjente produkter og tjenester som i sum scoret best på pris og kvalitet. Deretter er det også betryggende at Wireless har lang erfaring som leverandør av kommunikasjonsløsninger til Forsvaret og vet hvilke forventninger som møter dem. Det gir en trygghet for at de kan innfri Forsvarets behov for denne type materiell og tjenester også videre inn i fremtiden, forteller Håvar Knutsen i FMA IKT-kapasiteter

Avtalen er en rammeavtale på 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år. Det vil være antatt at første leveranse til Forsvaret vil begynne i 2019.

- Vi er meget stolte av å bli valgt som leverandør til det norske Forsvaret. De stiller store krav til produkter og leverandører. Vi ser frem til å jobbe tett med Forsvarssektoren for å utvikle gode løsninger til de i fremtiden, avslutter Ronny Ledang, Daglig Leder i Wireless Communication.

 

Om Forsvarsmateriell (hentet fra https://forsvaret.no/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/)

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er deres jobb å gi råd og foreta investeringer, og de forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: