FSi

Innhold

Programkonferanse informasjonsinfrastruktur (INI) 2019

Mere enn 100 deltagere fra Forsvaret og industrien på Programkonferanse INI-systemer.

Forsvaret planlegger store investeringer innenfor informasjons- og nettverksinfrastruktur de neste åtte årene. Av disse går om lag halvparten til kommunikasjonsinfrastruktur. Strategiske rammeavtaler med industrien har stått på agendaen en stund, og dette er noe Forsvarsmateriell, FMA, jobber aktivt med. Bl a arbeides det med en integrert styringsmodell der Forsvaret, FMA og strategiske samarbeidspartnere alle bidrar til å løse oppdraget

Program MIME skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av taktisk informasjonsinfrastruktur. Program MAST skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av sikker plattform for militær anvendelse av skytjenester.

Øvrige aktuelle tema på konferansen var:

Status programområde INI
IKT erfaringer fra øvelse "Trident Juncture"
Strategisk samarbeid innen IKT område
Pilotprosjekt anvendelse av 4G/5G teknologi
Hvordan en norsk SMB har lykkes internasjonalt, Axnes
"Augmented reality" i forsvarssystemer - Hvordan være liten bedrift og jobbe med Forsvaret
Sikkerhet i autonome systemer
Optimalisering av administrative prosesser

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: