FSi

Innhold

Teknologidager med Hæren

Stor interesse for forsvarsindustrien på Setermoen.

13. - 14. juni arrangerte FSi, i samarbeid med Hærens våpenskole og Brigade Nord teknologidager på Setermoen i Indre Troms. Arrangementet, som bestod av et fagseminar og en utstilling, hadde som formål å legge til rette for informasjons- og erfaringsutveksling mellom brukermiljøene i Hæren og industrien og å gjøre personell i Hæren bedre kjent med norsk forsvarsindustri.

Om lag 50 representanter fra mer enn 20 medlemsbedrifter deltok. Utstillingen var godt besøkt begge dager og flere hundre ansatte og tjenestegjørende i Hæren benyttet anledningen til å bli bedre kjent med forsvarsindustrien og til å diskutere utfordringer og muligheter med teknologi og materiell sett fra brukernes ståsted.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: