Nye medlemskategorier i FSi

FSi Logo

FSi introduserer egne medlemskapskategorier for oppstartsbedrifter og akademia.

FSis generalforsamling har besluttet å introduserer to nye medlemskapskategorier i FSi

Oppstartsbedrifter får nå mulighet til å bli medlem i FSi til redusert medlemsavgift de tre første årene. Styret kan fastsette særlig fordelaktige betingelser for deltakeravgift og aktivitetstilbud på foreningens arrangementer for medlemmer i denne kategorien . Et foretak kan være medlem i denne kategorien en gang, i til sammen inntil tre år.  Oppstartsbedrifter kan ikke velges til foreningens styre og har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

Oppstartsbedrifter er definert som virksomheter som oppfyller samtlige av følgende kriterier.

  • Foretaket har inntil 9 ansatte
  • Minimum 50% av foretaket eies og kontrolleres av foretakets ansatte
  • Foretaket har ikke hatt regnskapsmessig overskudd siste regnskapsår før innmelding
  • Foretaket har ikke utbetalt utbytte
  • Foretaket eier immaterielle rettigheter til teknologi/produkter utviklet i Norge

Akademia

Offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norge kan også nå bli medlem i FSi på særskilte vilkår. De kan delta på FSis aktiviteter på samme betingelser som representanter for norske myndigheter og myndighetsorganer. Medlemmer i denne katgorien kan ikke velges til foreningens styre og har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

Les mer om medlemskap i FSi  her og i vedtektene.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: