FSi

Innhold

CMMC Webinar - Er din virksomhet del av en leverandørkjede som leverer til det amerikanske forsvaret?

I samarbeid med Forsvarsdepartementet og Ambassaden i Washington D.C. arrangerer FSi webinar om CMMC 13. januar 2021 kl. 15.00 - 16.30. Foreløpig program er klart og påmeldingen er nå åpen på arrangementssiden.

NATO-landene, ledet av USA, har i mange tiår investert store beløp og benyttet noen av de mest kompetente akademiske og industrielle kompetansemiljøene i verden for å sikre teknologisk overlegenhet.  Digitalisering er et viktig virkemiddel i denne sammenheng, men digitalisering introduserer også nye sårbarheter som aktører som ikke deler vestlige verdier og ideologi forsøker å utnytte til å svekke både demokratiske institusjoner og militære kapasiteter.  I de senere år har tyveri og kompromittering av immaterielle verdier gjennom målrettede operasjoner i cyberspace blitt et stadig større og mer alvorlig problem som bidrar til å undergrave forutsetningene for å opprettholde teknologisk overlegenhet.

På denne bakgrunn har amerikanske myndigheter besluttet å introdusere et nytt sertifiseringsregime som skal bidra at leverandørkjedene som utvikler og produserer materiell og systemer, eller leverer tjenester, til det amerikanske forsvaret, i minst mulig grad utgjør en risiko for at informasjon, data og teknologi kommer på avveie som et resultat av operasjoner i cyberspace. Implementeringen av Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) har akkurat startet opp i USA og vil fortløpende bli implementert i kontrakter med det amerikanske forsvaret frem mot 2026 da målsettingen er at alle nye kontrakter skal ha krav om at leverandørkjedene er CMMC sertifisert.

En viktig konsekvens av dette er at det på alle nivåer i verdikjeden vil bli stilt krav om sertifisering av underleverandører som er del en leverandørkjede som har det amerikanske forsvaret som sluttkunde, uavhengig av nasjonalitet.  Det betyr at norske bedrifter som inngår i leverandørkjeder som leverer, eller som selv leverer, til det amerikanske forsvaret, må sertifiseres for å kunne forbli leverandør til det amerikanske forsvarsmarkedet.

Det er fortsatt en god del detaljer som er uavklart hva gjelder CMMC. De endelige bestemmelsene i det amerikanske anskaffelsesregelverket har ennå ikke formelt trådt i kraft og det er fortsatt noe usikkerhet om tempoet i implementeringen.  Det er imidlertid ingen tvil om at regimet vil bli implementert og tiltak er allerede er iverksatt på amerikansk side for å starte utrullingen i 2021.

Ettersom det amerikanske forsvarsmarkedet er det viktigste utenlandske markedet for norsk forsvarsindustri, og amerikansk forsvarsindustri er de viktigste samarbeidspartnere for industrien, vil mange norske bedrifter måtte forholde seg til CMMC. FSi vil derfor, i en innledende fase, bidra til å rette oppmerksomhet mot CMMC og til å formidle informasjon, slik at medlemsbedriftene skal kunne holde seg oppdatert om utviklingen og treffe velfunderte beslutninger om eventuell sertifisering, på hvilket nivå og når det er hensiktsmessig å iverksette prosessen.

Som et første tiltak inviterer vi derfor til et webinar 13. januar 2021.  Arrangementet vil blant annet omfatte åpning v/ambassadør Anniken Krutnes i Washington DC, innlegg av Katie Arrington, CISO (A), OUSD(A&S) og materielldirektør Morten Tiller i FD, samt korte orienteringer fra norske bedrifter som har iverksatt prosessen med å bli klar for CMMC sertifisering.

I forkant av arrangementet kan det være hensiktsmessig å se nærmere på en publikasjon om CMMC som er utgitt av vår amerikanske søsterforening NDIA.  Tidsplanen det refereres til i denne er noe utdatert, men den gir en god oversikt over bakgrunnen og hva CMMC innebærer.  Det finnes også mye informasjon om temaet på nettsiden til DOD og nettsiden til CMMC Accreditation Body.

En av FSis medlemsbedrifter, mnemonic, følger utviklingen av CMMC tett og har nylig publisert en artikkel som oppsummerer status for arbeidet med å etablere relgelverket og implementeringen.

Foreløpig program og påmelding finner du her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: