FSi

Innhold

Det europeiske forsvarsfondet - høring i stortinget

Bilde fra Stortinget

Sterk støtte til norsk deltagelse i det europeiske forsvarsfondet.

Mandag 26. oktober var det høring i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om Forsvarsbudsjettet og Langtidsplanen for Forsvaret.

Regjeringens forslag om at Norge ikke skal delta i det europeiske forsvarsfondet (EDF) fikk stor oppmerksomhet.  Innleggene fra FSi, Norsk Industri, Kongsberg og NAMMO tok utgangspunkt i et felles høringsnotat som redegjør for konsekvensene for Forsvaret og norsk forsvarsindustri dersom Norge velger å ikke delta i EUs så langt mest omfattende initiativ for å styrke den europeiske pilaren i NATO.  Det vil sette Norge på sidelinjen i forhold til det europeiske forsvarsindustrisamarbeidet.  På sikt vil også medlemsstatenes interesse for bilateralt samarbeid med Norge avta og norsk forsvarsindustris markedsadgang i et allerede svært proteksjonistisk europeisk marked vil bli enda vanskeligere. Det vil gå ut over forsvarsevnen, nasjonal verdiskapning, eksportinntekter, arbeidsplasser og ramme mange små og mellomstore bedrifter i lokalsamfunn i hele landet. 

 

EU legger til grunn at det i mye større grad enn tidligere skal legges vekt på å utnytte synergiene mellom deres FoU-programmer for forsvars-, romindustri og øvrig industri. Dersom Norge ikke deltar i EDF vil det umiddelbart få konsekvenser også for norsk romindustri, som ikke får delta i EDF finansierte romteknologi programmer.  På lengre sikt kan Norges nytteverdi av andre EU-programmer som bl.a. Galileo, Copernicus og Horisont Europa, som regjeringen vil prioritere å delta i, bli vesentlig redusert, dersom vi ikke deltar i EDF.

Flere av de andre organisasjonene som deltok i høringen, Norsk Industriforum for Romvirksomhet (NIFRO), Landsorganisasjonen (LO) og Fellesforbundet (FF) ga markerte sterk støtte til FSi, Norsk Industri, Kongsberg og NAMMO sitt syn i denne saken.

Høringen kan du se i opptak på Stortingets nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: