FSi

Innhold

Norge deltar i det Europeiske Forsvarsfondet (EDF)

Et bredt flertall på Stortinget bestående av regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er enige om at Norge deltar i EDF fra oppstarten i 2021.

Da Utenriks- og forsvarskomiteen avga sin innstilling til langtidsplanen for Forsvaret 20. november var det klart at stortingsflertallet, på tross av at regjeringen i forslaget til budsjett for 2021 ikke fant rom til å delta, allikevel mener Norge skal delta det Europeiske forsvarsfondet.

Det europeiske forsvarsmarkedet er viktig for forsvarsindustrien. Nærmere 40% av eksporten av forsvarsmateriell fra Norge går til EU. Det er bred politisk enighet om at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge må økes ytterligere dersom industrien skal kunne styrke og videreutvikle en nasjonal forsvarsindustri som er avgjørende for forsvarsevnen og som bidrar til verdiskapning, industriell utvikling og arbeidsplasser i hele landet. Å delta i EDF vil bidra til dette. En rapport utarbeidet av konsulentselskapet BDO på oppdrag fra Forsvarsdepartementet konkluderer med at norsk deltagelse i EDF vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Derfor er det svært positivt at Stortinget, bare to måneder etter at EUs medlemsland åpnet for at Norge kan delta i fondet som assosiert medlem, sikrer norsk deltagelse fra oppstarten i 2021. Det gjør det mulig for Norge og norsk industri å bidra til utformingen av arbeidsprogrammet for EDF og å posisjonere seg for å delta i fremtidige Europeiske samarbeidsprosjekter.

Norsk deltagelse i EDF er på sikt avgjørende for Norges muligheter til å forbli en del av det europeiske forsvarsmateriellsamarbeidet og for norsk forsvarsindustris fremtid som en del av en europeisk forsvarsindustri. Å delta i EDF er derfor en investering som gjør det mulig for Norge å delta med påvirkningsmuligheter i europeiske utviklingsprosjekter, og det vil være avgjørende for norsk forsvarsindustris fremtidige adgang til det europeiske forsvarsmarkedet.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: