Stortinget

Eksportkontrollpolitikken ligger fast

Stortinget

Enstemmighet i Utenriks og- forsvarskomitéen om at om at norsk forsvarsindustri er en integrert del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og at en levedyktig forsvarsindustri bidrar til leveringssikkerhet for både Norges og allierte lands forsvar.

14. oktober avga Utenriks- og forsvarskomitéen innstilling om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge i 2019.

Et bredt flertall i komiteen stadfester at en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig for sikkerheten, næringslivet og verdiskapningen i Norge, og at og stabile og forutsigbare rammevilkår er viktig for å kunne ha en nasjonal forsvarsindustri. Forsvarsindustrien er viktig av hensynet beredskap, arbeidsplasser i små og store bedrifter i hele landet, verdiskapning og eksportinntekter. Det vises også til at utvikling av forsvarsteknologi også i betydelig grad kommer andre bransjer til gode

Det er stor grad av enighet om at forsvarsindustrien må gis muligheter for utvikling og forutsigbar tilgang til internasjonale markeder for å kunne møte dagens og fremtidens konkurranse.

Komitéens innstilling viser at det er bred enighet om de store politiske linjene når det gjelder eksport av forsvarsmateriell fra Norge. Dette er viktig for norsk forsvarsindustri og en forutsetning for å fortsette å utvikle teknologi og levedyktige bedrifter i hele landet som styrker forsvarsevnen, skaper verdier og opprettholder arbeidsplasser i en krevende tid.  

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: