Eksportkontrollhøring i Stortinget

Fra v. Endre Lunde, NAMMO AS, Torbjørn Svensgård, FSi, Even Aas, Kongsberg ASA og Knut Sunde Norsk Industri/NHO.

Fra v. Endre Lunde, NAMMO AS, Torbjørn Svensgård, FSi, Even Aas, Kongsberg ASA og Knut Sunde Norsk Industri/NHO.

FSi deltok på høring Stortinget

Som en del av Stortingets behandling av den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, inviterte utenriks- og forsvarskomitéen til åpen digital høring 9. september. FSi deltok sammen med Norsk Industri, Kongsberggruppen og NAMMO.

Høringen er en god mulighet til å formidle hvor viktig eksport av forsvarsmateriell er for forsvarsevnen, totalforsvaret og forsvarsindustrien og hvordan eksporten av forsvarsmateriell bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet.

Forsvarsindustriens hovedbudskap til politikerne er at gjeldene regime for eksportkontroll, og måten dette regimet praktiseres på, sikrer forutsigbare rammebetingelser og at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktige leverandører og samarbeidspartnere i det internasjonale forsvarsmateriellmarkedet, samtidig som kontrollen med eksporten er god.  Det er ikke dokumentert at norsk forsvarsmateriell har kommet på avveie på mange tiår. Det tilsier at kontrollen fungerer etter hensikten.

Skjerpet internasjonal konkurranse og økt proteksjonisme i kjølvannet av COVID-19 pandemien fører til at det internasjonale markedet kan bli enda mer krevende i årene som kommer. Da er det en forutsetning for å kunne opprettholde eksporten av forsvarsmateriell på et nivå som er høyt nok til at forsvarsindustrien kan forbli en viktig bidragsyter til totalforsvaret og kompetansebrønn for Forsvaret at eksportkontrollregimet ikke strammes ytterligere inn.

Mer informasjon finnes på Stortingets nettsider, og i felles høringsnotat fra FSi, Norsk Industri, Kongsberggruppen og NAMMO.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: