FSi

Innhold

Forsvarsministeren inviterer forsvarsindustrien til møte om Koronakrisen

Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak, og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak, for å støtte nasjonal forsvarsindustri.

I et brev til FSi redegjør Forsvarsdepartementet for tiltak overfor forsvarsindustrien som er i verksatt eller som vurderes iverksatt i lys av Koronakrisen.

Forsvarsdepartementet arbeider aktivt for å sikre en tilnærmet normal produksjonsvirksomhet, og dermed også forsyningssikkerhet nasjonalt og overfor allierte. Innenfor materiellinvesteringer arbeides det nå med å prioritere aktiviteter og å se på muligheten for å forsere planlagte prosjekter. For å bidra til å avhjelpe mulige likviditetsutfordringer hos leverandører har Forsvarsdepartementet gitt etatene midlertidig tillatelse til å betale for leveranser så raskt som mulig.

Departementet bekrefter også at om nødvendig vil det bli iverksatt tiltak for å bidra til å sikre at de norske leverandørene som har sluttet seg til avtalen om forsyningssikkerhet mellom USA og Norge (Security of Supply Arrangement) på forsvarsområdet kan oppfylle sine forpliktelser overfor sine amerikanske kunder og samarbeidspartnere.

Det fremgår av brevet at departementet i løpet av kort tid vil komme tilbake med en invitasjon til møte mellom Forsvarsministeren og forsvarsindustrien.

Les mer på FDs nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: