NUPI kommenterer regjeringens forslag om å stå utenfor det europeiske forsvarsfondet

Norge bør snarest mulig bli med i det europeiske forsvarsfondet.

I et nylig publisert "Policy paper": «The European Defence Fund and Norway» analyserer NUPI mulige konsekvenser dersom Norge velger å ikke ble med i det europeiske forsvarsfondet.

Instituttets anbefaling er at Regjeringen bør følge opp den fastlagte Europapolitikken og bli med i EDF så raskt som mulig fordi det vil være mer kostnadskrevende - både økonomisk og politisk - å stå utenfor enn det er ved å delta. Generelt bør Norge ta en proaktiv rolle i og støtte EUs initiativer som har som formål å styrke sikkerheten i Europa.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: