FSi

Innhold

Ny strategisk samarbeidsavtale med Forsvaret

Fra venstre: Eirik Lie, administrerende direktør for KONGSBERG og kontreadmiral Bjørge Aase, investeringsdirektør og nestkommanderende i Forsvarsmateriell. Foto: Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell 27. mai 2020: Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har signert en intensjonsavtale om strategisk samarbeid om programvare og løsninger for taktisk ledelse i Forsvaret.

Gjennom et strategisk samarbeid med sivil industri får Forsvaret hurtigere tilgang til ny teknologi og vil kunne følge utviklingen tettere. Denne intensjonsavtalen inngås mellom Forsvarsmateriell og KONGSBERG, hvor KONGSBERG bringer med seg et stort nettverk av partnere og underleverandører.

Utviklingen av kampnær IKT er et oppdrag som skal realiseres av Forsvarsmateriell i tett samarbeid med Forsvaret som bruker. Intensjonsavtalen med KONGSBERG er et viktig skritt på veien for å utvide vårt strategiske samarbeid med norsk forsvarsindustri. Industrien skal på mange områder være vårt utviklingsmiljø og samtidig vår leverandør, ikke minst innenfor IKT-området. Dette understøtter Forsvarsmateriells visjon og misjon om å utruste Forsvaret med tidsriktig og relevant materiell, sier kontreadmiral Bjørge Aase, nestkommanderende og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell.

Det er Mimes programorganisasjon i Forsvarsmateriell som står bak intensjonsavtalen med KONGSBERG. Mime er et integrert virksomhetsprogram mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret som koordinerer og samordner blant annet anskaffelsesprosjekter, brukertiltak og innovasjon. Dette skal bidra til digital transformasjon og effektivisere måten Forsvarsmateriell utruster Forsvaret på. Investeringene som Forsvarsmateriell og Forsvaret skal gjøre innen kampnær IKT beløper seg til flere milliarder kroner i årene fremover.

Strategisk samarbeid og partnerskap mellom Forsvaret og industrien bidrar til videreutvikling av den operasjonelle beredskapen til totalforsvaret. Denne avtalen er et resultat av det langsiktige engasjement og forpliktelsen fra partene om å stå sammen om å løse oppgaven. Vi ser frem til å samarbeide med Forsvarsmateriell, slik at vi i fellesskap skal finne nye løsninger på IKT-siden for å forbedre Forsvarets operative evne. Utviklingen som skjer innen informasjonsteknologi er formidabel, og gjennom tettere strategisk samarbeid kan industrien bidra i å styrke kapasitetene i Forsvaret ytterligere, sier Eirik Lie, Administrerende Direktør i Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Mer om avtalen på Forsvarsmateriells hjemmesider.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: