FSi

Innhold

Reglement om utlån og utleie av materiell

Fra tid til annen er det aktuelt at forsvarsindustrien og andre låner eller leier materiell fra Forsvaret. Forsvarsmateriell har fastsatt reglement for dette.

I forbindelse med bl.a. utviklingsprosjekter, demonstrasjoner, markedskampanjer og utstillinger har industrien fra tid til annen ønske om å låne eller leie materiell fra Forsvaret. For å legge til rette for en avklart og effektiv saksgang for utlån og utleie av forsvarsmateriell har FMA fastsatt reglement for utlån og utleie av materiell.

Reglementet beskriver roller, ansvar, myndighet og oppgaver, kriterier for utlån og utleie av materiell og krav til søknad.

Reglementet kan lastes ned her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: