Storkontrakt til NFM

Bilde av Kommandør Per Ole Hovde Janitz, sjef Felleskapasiteter FMA; Orlogskaptein Tor Inge Thun, Prosjektleder FMA; Salgssjef Jon Gultvedt, Prosjektleder Equipnor; Walter Øverland, Konsernsjef NFM Group.

Fra v.: Kommandør Per Ole Hovde Janitz, sjef Felleskapasiteter FMA; Orlogskaptein Tor Inge Thun, Prosjektleder FMA; Salgssjef Jon Gultvedt, Prosjektleder Equipnor; Walter Øverland, Konsernsjef NFM Group.

Skal levere kampvester til Forsvaret for en halv milliard kroner.

Torsdag 20. august 2020 signerte Forsvarsmateriell (FMA) kontrakt med selskapet Equipnor AS på leveranse av et nytt kampvestsystem til det norske forsvaret. Kontrakten er en milepæl i FMAs beklednings- og beskyttelse prosjekt. Kampvestsystemet skal leveres av Equipnor AS og er utviklet av norske NFM Group AS, en av verdens ledende produsenter av slike systemer. Systemet inkluderer også ny ballistisk (skuddsikker) beskyttelse. Kontrakten gjelder for 5 år med opsjon på inntil 10 år. Leveringsomfanget har en anslått verdi på i underkant av NOK 500 mill. Kampvestsystemet vil på sikt erstatte eksisterende kampvester og bæresystemer som det norske forsvaret i dag benytter.

 

«Kontrakten bidrar til å gi Forsvaret økt operativ kapasitet og forutsigbarhet» forklarer prosjektleder Orlogskaptein Tor Inge Thun. «NFM Group er sammen med kontraktspartner og leverandøren Equipnor AS helt i forkant av den teknologiske utviklingen innen bærevestsystemer og soldatbeskyttelse. Med dette systemet vil Forsvaret få et komplett, modulært vestsystem som henter det beste fra operative erfaringer og all erfaring leverandøren besitter. Samtidig bidrar modulariteten i Kampvestsystemet at vesten enkelt kan justeres og tilpasses forskjellige bruksområder»

 

I tilknytning til leveransekontrakten ble det også signert en Forsknings- og utviklingskontrakt (FOU) mellom Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og NFM Technologies AS, et datterselskap av NFM Group AS, om å etablere et utviklingsarbeid i tilknytning til ballistisk beskyttelse. Avtalen strekker seg over 5 år med mulighet til å forlenges. «FOU avtalen har til hensikt å omsette forskningskompetanse ved FFI og utviklingskompetanse hos NFM Technologies AS innen komposittmaterialer som utgjør bestanddeler av ballistisk beskyttelse. Avtalen er en direkte effekt av Stortingsmelding Nr 9,Forsvarsindustriell strategi, der prosjektet har bidratt til å etablere rammen for et slikt utviklingsprosjekt. Målsetningen er å kunne ta frem neste generasjon ballistisk beskyttelse med lavere vekt og høyere ytelse.»

 

«Etter kontraktsignering vil FMA ha en tett dialog med Forsvaret og Equipnor AS for å sikre at leveransene imøtekommer Forsvarets behov. Det skal i  kontraktsperioden være tett dialog mellom brukermiljøet, FMA og leverandøren slik at vi evner å imøtekomme nye eller endrede behov» forklarer  Thun. Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2021 med leveranser til Forsvaret tidlig samme år.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: