Første digitale FSi-arrangement

Presentasjon av Kongsberg

Pamela Willgohs, EVP Sales and Marketing, presenterte KDA på Leverandørseminaret.

Årets leverandørseminar gjenomført digitalt med god deltagelse.

Årets leverandørseminar på Akershus festning måtte utgå av smittevernhensyn.  I stedet gjennomførte FSi et digitalt leverandørseminar 16. september.

Arrangementet er forankret i et vedlegg til FSi sine vedtekter og skreddersydd for å oppdatere de mindre bedriftene i FSI på fremtidige markedsmuligheter hos de største medlemsbedriftene i foreningen (Kategori I).

På seminaret, som samlet deltagere fra 37 medlemsbedrifter, presenterte de fire "store", Kongsberg, NAMMO, Thales og NFM Group, aktuelle prosjekter og fremtidsplaner.  I etterkant av presentasjonene ble det gjennomført parallelle B-to-B sesjoner med alle fire der de mindre bedriftene etter eget ønske fikk anledning til å presentere seg og hva de kan bidra med.

Tilbakemeldingene etter dette første arrangementet er gjennomgående positive fra alle kategorier av deltagere, men det er også et entydig budskap at det digitale formatet har begrensinger og at et digitalt arrangement ikke på noen måte erstatter et fysisk arrangement når det kommer til nettverksbygging og som arena for forretningsutvikling.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: