European Commission

Det europeiske forsvarsfondet: Matchmakingevent 15.-17. september 2021 - Etablering av informasjonsportal og kontaktpunkt i Forsvarsdepartementet

EU-kommisjonen arrangerer informasjons- og matchmakingevent om EDF 15. - 17. september 2021. Forsvarsdepartementet har opprettet portal og kontaktpunkt for EDF.

Prosjektutlysningene for EDF i 2021er publisert og prosessen med å etablere konsortier og forberede søknader er i full gang.  En forutsetning for å kunne søke, er at konsortiet som står bak en søknad har deltagelse fra minst tre virksomheter fra tre medlemsstater og/eller Norge. Ved evaluering av søknadene vil deltagelse av SMBer og geografisk fordeling bli tillagt vekt. Programmet har også egne åpne søknadskategorier for både SMBer og fremvoksende og banebrytende teknologier.

15. - 17. september arrangerer EU-kommisjonen et åpent (digitalt) informasjons- og matchmakingevent for å bidra til å engasjere virksomheter i arbeidsprogrammet for 2021. Det legges opp til en grundig gjennomgang av programmet og søknadsprosedyrer.  Samtidig ønsker kommisjonen med dette arrangementet å legge til rette for at europeiske bedrifter skal etablere kontakt i den hensikt å avklare muligheter for samarbeid og etablering av konsortier med sikte på å fremme prosjektforslag til arbeidsprogrammet for 2021 og påfølgende år.

Virksomheter som har interesse av å få bedre forståelse av muligheten som EDF kan gi og/eller har ambisjoner om å delta i konsortier oppfordres til delta på arrangementet.  Det kan også være aktuelt for bedrifter som ikke på nåværende tidspunkt har ambisjoner i forhold til EDF, ettersom mange av konsortiene som ender opp med å få godkjent sine prosjektsøknader vil være avhengig av å knytte til seg underleverandører.

Informasjon om arrangementet finnes på kommisjonens nettsider.

Påmeldingsfristen er 8. september 2021.

Nasjonal EDF-portal

I regi av Forsvarsdepartementet er det under etablering en portal for informasjon om EDF. Portalen er tilgjengelig på www.forsvarsfondet.no. Det er også etablert et kontaktpunkt for henvendelser angående EDF. Virksomheter som har spørsmål, eller ønsker informasjon kan henvende seg til: fd-edf@fd.dep.no

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: