Oppdatert oversikt over fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF) i perioden 2021-2028 er publisert på Forsvarsdepartementets nettside.

FAF inneholder informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2021-2028.

Forsvarssektorens investeringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer regjeringen og Stortinget. FAF 2021–2028 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som planlagte prosjekter. Derfor er det fortsatt usikkerhet knyttet til om prosjektene vil bli gjennomført og FDtar derfor forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.

Mer informasjon om publikasjonen og link til nedlasting finnes på FDs nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: