Arendalsuka 2021 - Takk for denne gang

Debatt på Arendalsuka

Fra v.: Konsernsjef Morten Brandtzæg, NAMMO, Sjef Forsvarsstaben Viseadmiral Elisabeth Natvig, Administrerende direktør Eirik Lie, Kongsberg Defence and Aerospace AS og LO-sekretær Are Thomasgard.

FSi satte strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien og forsvarsindustriens betydning for en bærekraftig utvikling på agendaen i Arendal

Det var fullt hus på begge arrangmentene til FSi under Arendalsuka. 

Disuksjonene om strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien mellom Sjef Forsvarsstaben Viseadmiral Elisabeth Natvig, LO-sekretær Are Thomasgard, administrerende direktør Eirik Lie, Kongsberg Defence and Aerospace AS og Konsernsjef Morten Brandtzæg, NAMMO, bekreftet at strategisk samarbeid er helt nødvendig og ønskelig for å sikre Forsvaret tilgang til kompetanse og teknologi, nå og i årene som kommer.  Forutsigbarhet, for industrien, bedriftene og arbeidstagere, både i Forsvaret og industrien er avgjørende for at dette skal fungere som forutsatt

Debatten om forsvarindustrien og bærekraft synliggjorde forsvarsindustriens betydning for en bærekraftig utvikling.  Karsten Friis fra NUPI, Even Aas, Kongsberg Gruppen og Sissel Solum fra Nammo i samtale ledet av Johan Wilskow handlet bl.a om hvorfor en bærekraftigutvilking forutsetter en strek forsvarsindustri, forsvarsindustriens rolle som leverandør av teknologi som gjør det mulig å realsiere bærekraftige løsninger inennfor andre sektorer og industriens fokus på sirkulærøkonomi og integrering av bærekraftige løsninger i utvikling og produksjon av forsvarsmateriell. 

Opptak av begge arrangmentene finner du på FSis facebooksider.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: