FSi

Innhold

INFO/ERFA 2021- Takk for i år, velkommen tilbake i 2022

Fra v. Berit Svendsen, leder for Vipps Internasjonal, programleder Siri Lill Mannes, Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen og Hanne Bjørk, forskningsdirektør, FFI

Stor interesse for INFO/ERFA 2021 som samlet mer enn 250 deltagere. INFO/ERFA 2022 arrangeres på Sundvolden Hotel 20. - 21. april 2022.

Da er INFO/ERFA 2021 historie.  For første gang ble arrangementet gjennomført digitalt. Vi kan slå fast at det er stor interesse for samarbeidet emllom Forsvaret og indsutrien.  Mer enn 250 deltagere, hvorav omlag 90 fra Forsvarssektoren viser med all tydelighet at temaet engasjerer.

FSi vil takke alle som bidro til og deltok på arrangementet. En spesiell takk til innledere og deltagere i samtalene.  En særlig takk til programkommiteen, som består av representanter  fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og FSi.  Takk også til våre sponsorer, Bell, Airbus og Lockheed Martin for at de bidro til å gjøre det mulig å arrangere konferansen.

Viser frem til å kunne møtes igjen på Sundvolden 20. - 21. april 2022 til en fullverdig konferanse og utstilling.  Merk datoen og følg med på www.fsi.no.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: