FSi

Innhold

  • 2. jun 2021, til 3. jun 2021

Digital konferanse 2. og 3. juni - Påmeldingen er åpen

Hovedtemaet for INFO/ERFA 21 er den oppdaterte forsvarsindsutriellestrategien som Stortinget behandler akkurat nå. På konferansen vil vi gjennom samtaler og innlegg få høre mer om intensjonene og ambisjonene for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien fremover, og hvordan Forsvaret tenker å nyttiggjøre seg av industrien og hvordan det planlegges å legge til rette for økt innovasjon, teknologiutvikling og samarbeid.  Forsvarsministeren, Forsvarssjefen og Sjef FLO kommer i tillegg til politikere, representanter fra industrien og akademia.

Det blir også fokus på strategisk partnerskap mellom Forsvar og industrien og på hva F-35 har gitt av industrielle resultater og hva programmet har betydd for noen små og mellomstore bedrifter.

Vi gleder oss til interessante samtaler og håper du setter av tiden til å delta. 

Påmelding og program finner du øverst på denne siden.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: