FSi

Innhold

INFO/ERFA-konferansen 2021, 2.- 3. juni 2021 - Programmet er klart og påmeldingen er åpen

Velkommen til INFO/ERFA 21 - Digital konferanse 2. og 3. juni. Forsvarsministeren, Forsvarssjefen og Sjef FLO kommer.

Hovedtemaet for INFO/ERFA 21 er den oppdaterte forsvarsindsutrielle strategien som Stortinget behandler akkurat nå. På konferansen vil vi gjennom samtaler og innlegg få høre mer om intensjonene og ambisjonene for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien fremover, og hvordan Forsvaret tenker å nyttiggjøre seg av industrien og hvordan det planlegges å legge til rette for økt innovasjon, teknologiutvikling og samarbeid.  Forsvarsministeren, Forsvarssjefen og Sjef FLO kommer i tillegg til politikere, representanter fra industrien og akademia.

Det blir også fokus på strategisk partnerskap mellom Forsvar og industrien og på hva F-35 har gitt av industrielle resultater og hva programmet har betydd for noen små og mellomstore bedrifter.

Vi gleder oss til interessante samtaler og håper du setter av tiden til å delta. 

Mer informasjon, program og påmelding finner du her.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: