Forsvarssektorens støtte til næringslivet i forbindelse med koronapandemien

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Forsvarsdepartementet har publisert en omtale av tiltakene departementet har iverksatt for å begrense de negative konsekvensene av pandemien for forsvarsindustrien.

Departementet skriver at det arbeider aktivt for å sikre en tilnærmet normal produksjonsvirksomhet og dermed også forsyningssikkerhet nasjonalt og vis-a-vis allierte. Det har i den sammenhengen vært tett dialog med Forsvars- og sikkerhets­industriens forening (FSi) for å iverksette så gode tiltak som mulig.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttaler i denne forbindelse at: «Norsk forsvarsindustri spiller en vesentlig rolle i å understøtte Forsvarets virksomhet. Industrien leverer viktige bidrag til allierte styrker og samarbeider tett med utenlandske forsvarsbedrifter. Det dreier seg spesielt om USA, både når det gjelder utvikling og produksjon av materiell. Både vi og våre allierte er avhengig av norsk forsvarsindustri for våre operasjoner og kollektive sikkerhet»  

Nyhetssaken er publisert på Forsvarsdepartementets hjemmesider.  Her finnes også en oversikt over hvordan departementet har disponert tilleggsbevilgningen på 50 millioner kroner som Stortinget vedtok ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og som var øremerket for å bidra til å sikre overlevelse for små og mellomstore teknologibedrifter som leverer egne produkter/tjenester direkte til Forsvarssektoren.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: