Rekordresultat for forsvarsindustrien i 2020

Historisk høy verdiskapning i norske forsvarsbedrifter

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet og FSi, utarbeider FFI årlig en statstikk med nøkkeltall for norsk forsvarsindsutri.  Statistikken for 2020, som akkurat er publisert, viser at veksten i norsk forsvarsindustri økte kraftig i 2020.

I 2020 omsatte norsk forsvarsindustri for 21,3 milliarder, en økning på 20% fra året før. Nærmere 80% av dette kommer fra salg til kunder i utlandet. Eksporten økte med 20% og antall ansatte i forsvarsrelatert virksomhet i Norge økte med 12% til nærmere 5 500.  Små og mellomstore bedrifter stod for 30% av både omsetningen og eksporten av forsvarsmateriell. Ordrereserven i norsk forsvarsindustri har heller aldri vært høyere enn ved inngangen til 2021, og forusteningene er til stede for en fortsatt positiv utvikling i årene fremover.

Langsiktig og målrettet satsning på forskning og utvikling, samarbeid mellom Forsvaret og industrien, myndighetenes støtte til internasjonal markedsføring av forsvarsmateriell og et strengt, men forutsigbart og stabilt regime for eksportkontroll, har vært helt avgjørende for kunne levere de resultatene industrien leverte i 2020. At norsk forsvarsindustri leverer "all-time high" resultater i et år der verden langt på vei stoppet opp, viser med all tydelighet hvor viktig det er med stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det viser også at forsvarsindustrien evner å omstille seg raskt når markedet krever det.  

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: