WilNor kjøper marinebasen Olavsvern

Hovedkai Olavsvern.

WilNor Governmental Services AS (WGS) har gjennom sitt datterselskap WGS Properties AS kjøpt 66% av Olavsvern Group AS. WGS, et datterselskap innen Wilhelmsen-gruppen, er en viktig samarbeidspartner til Forsvaret og NATO styrker innen logistikk. Dette oppkjøpet setter WGS i stand til å levere et enda bredere spekter med tjenester til militære samarbeidspartnere.

“Olavsvern er et fantastisk tilskudd til WGS i Nord-Norge, lokalisert nær Tromsø. Basen komplementerer vår kjede av forsyningsbaser langs kysten i daglig bruk til støtte for militære operasjoner og beredskap. Vår intensjon er å gradvis oppgradere infrastrukturen og tilby en attraktiv base på Olavsvern for militære formål. I overskuelig fremtid vil imidlertid sivil virksomhet på Olavsvern sameksistere med militær bruk”, sier Vidar Hole, administrerende direktør i WGS.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: