FSi årsrapport 2021 - Generalforsamling

Høyt aktivitetsnivå i FSi i 2021. Generalforsamlingen behandlet FSis årsrapport.

25. april ble årets generalforsamling i FSi gjennomført i Næringslivets hus.  Til behandling forelå også styrets årsrapport for 2021.

Rapporten viser at etter et svært krevende år i 2020, som følge av pandemien, tok aktiviteten seg igjen betydelig opp i 2021.  Antall arrangementer, både digitale og fysiske økte betydelig og med god deltagelse både fra medlemmer og andre.  Som følge av dette ble også foreningens økonomiske resultat i 2021 tilfredstillende etter at pandemiåret 2020 resulterte i et betydelig underskudd på driften.

Årsrapporten, som gir en fyldig gjennomgang av foreningens status, aktiviteten i 2021 og styrets plan for 2022 kan du lese og laste ned her.

I tillegg til årsrapporten, behandlet generalforsamlingen regnskapet for 2021 og valg av medlemmer og varamedlemmer til FSi sitt styre.  Styret i perioden 2022-2023 består av: 

Fra kategori I:

 • Styremedlem: Thomas R. Andersen, SVP Business Development, Nammo AS 
 • Personlig vara: Øystein Håkonsløkken, Director Sales & Marketing, Nammo AS 
 • Styremedlem: Pamela Willgohs, Markedssjef, KDA AS 
 • Personlig vara: Kyrre Lohne, Dir. forretningsutvikling, KDA AS 
 • Styremedlem: Tom Tuhus, Adm. dir, Thales Norway AS 
 • Personlig vara: Stian Kjensberg, Dir Business Development, Thales Norway AS 
 • Styremedlem: Sergei Moore, User Interface Manager, NFM Group AS 
 • Personlig vara: Carl Fredrik Sejersted Bødtker, styreleder, NFM Group AS 

Fra kategori II og III

 • Gudmund Kjærheim, Fjord Defence AS

 • Erlend Skjold, Chemring Nobel AS

 • Egil Simonsen, Electronicon AS

 • Ivar Sehm, Data Respons AS

Varamedlemmer kat II/III for perioden 2022-2023:           

 1. vara: Christian Fuchs, TINEX AS
 2. vara: Trygve Sten Gustavsen, Axnes AS 
 3. vara: Roar Langen, Aircontact Group AS

Styret konstituerer seg på første styremøte etter generalforsamlingen.

 

 

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: