Seminar om det europeiske forsvarsfondet

21. september inviterer Forsvarsdepartementet, i samarbeid med FSi, virksomheter som er interessert i å delta i fondets neste arbeidsprogram til seminar på Majorstuen.

Neste søknadsrunde i EDF har frist i slutten av november. I den forbindelse arrangerer vi et seminar for bedrifter som har ambisjoner om å delta i arbeidsprogrammet for 2022. Arbeidsprogrammet for 2022 har en ramme på 924 millioner euro og søknadsfristen er satt til 24. november 2022. EU-kommisjonen har utarbeidet et faktaark om innholdet i arbeidsprogrammet for 2022.

Tildelingene av midler til FOU-prosjekter i det Europeiske forsvarsfondet (EDF) i arbeidsprogrammet for 2021 er nå offentliggjort ga svært god uttelling for Norge.  Ca. 500 millioner kroner tilfaller norske virksomheter som deltar i til sammen 16 konsortier. Les mer om utfallet av EDF for 2021 her.

Program og påmelding til seminaret finner du her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: