Norsk forsvarsindustri i European Security & Defence

Les om norsk forsvarsindustri i det internasjonale markedet i siste utgave av tidsskriftet European Security & Defence.

Innovasjon og kosteffektivitet er drivere som har formet norsk forsvarsindustri i mer enn seks tiår. I dag har norsk forsvarsindustri en portefølje av avansert og innovativt forsvarsmateriell som er formet av de operative kravene til det norske forsvaret og våre nærmeste allierte. Norske forsvarsleverandører er verdensledende innen flere nisjer, og nærmere 80 prosent av omsetningen er fra kunder utenfor Norge.

Dette er introduksjonen til en artikkel om norsk forsvarsindsutri i oktoberutgaven av European Security & Defence. Arikkelen kan du lese her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: