Arendalsuka 2022 - Takk for i år

Sjef Ettereretningtjenesten, Viseadmiral Nils Andreas Stensønes innledet til diskusjon om industrielle muligheter i tilknytning til Forsvarets romsatsning.

FSi satte industrielle muligheter i tilknyting til Forsvarets aktiviteter i rommet og beredskap på agendaen i Arendal

Det var stor interesse for begge arrangementene til FSi under Arendalsuka. 

Sjef Etterretningstjenesten, Viseadmiral Nils Andreas Stensønes og Seniorforsker Karsten Friis fra NUPI innledet til samtale om industrielle muligheter i forbindelse med Forsvarets satsning i rommet.  I den påfølgende samtalen deltok:

  • Nils-Ole Foshaug, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Thomas Stendahl Leira, Adm. direktør, Vake
  • Rolf Skatteboe, Adm. direktør, KSAT
  • Rune Storvold, Avdelingsleder Observasjonssystemer, NORCE

Rombaserte kapasiteter får økt betydning for Forsvarets virksomhet og det er bred enighet om at forholdene bør legge til rette for å sikre at Forsvaret og industrien kan samarbeide tett som å ta frem løsninger som dekker Forsvarets behov basert på prinsippet. "Så sivilt som mulig, så militært som nødvendig". Forutsetningene for å lykkes er til stede dersom de nasjonale strategiene for romvirksomhet og forsvarsindustri gjennomføres som forutsatt. På noen svært aktuelle områder er allerede norsk industri verdensledende og det kan Forsvarssektoren benytte seg av i enda større grad. Den nasjonale industribasen består av både store og små bedrifter og det er behov for å legge til rette slik at også den mindre bedriftenes kompetanse og teknologi blir kjent for brukermiljøene i Forsvaret.

I diskusjonen om beredskap og forsyningssikkerhet innledet Konserndirektør Morten Brandtzæg, NAMMO, Direktør DSB Elisabeth Aarsæther, og Venstres medlem i Forsvarskommisjonen, Benedicte Røvik. 

I debatten deltok:

  • Synnøve Kronen Snyen, Leder, Sosialistisk Ungdom
  • Sindre Lysø, Generalsekretær, AUF
  • Ingrid Storebø, Sentralstyremedlem, Unge Høyre
  • Andrine Hanssen-Seppola, Politisk nestleder, Senterungdommen

Det er bred poltisk enighet om nødvendigheten av å styrke beredskapen og å satse på å reetablere beredskapsbeholdninger av kritiske forsyninger som bl. a. ammunisjon og drivstoff. Dette vil koste, og alle de politiske partiene gir uttrykk for at de er inneforstått med dette og forberedt på at det kommer til å innebære tøffe prioriteringer. Det krever også at industrien settes i stand til å levere, bl.a. ved å sikre tilgang på råvarer og komponenter og at det finnes tilstrekkelig produksjonkapasitet.   Markedet preges av en hurtig voksende etterspørsel i et marked der produksjonskapasiteten har blitt kontinuerilig redusert i nærmere 30 år. Kombinert med et stort behov for å reetablere beredskapslagre i mange allierte nasjoner fører det til at etterspørslen på kort sikt langt overstiger tilgjengelig produksjonskapasitet. Det vil ta tid å endre dette og det haster med å fatte nødvendige beslutninger og å sikre finansiering.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: