Hacking 4 Allies - åpent for søknader!

Innovasjon Norge, FFI, BMNT og NADIC søker bedrifter til innovasjonsprogrammet Hacking 4 Allies (H4A) 2022/23.

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram som henvender seg spesielt til oppstartsselskaper og  små og mellomstore bedrifter (SMBer).  Formålet er å øke norsk og alliert forsvarsevne gjennom brukerdrevet innovasjon og at dette skal bidra til å utvikle deltagerene til levedyktige bedrifter.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot operative problemstillinger som er relevante i en alliert kontekst. H4A innrettes slik at det blir mulig å bygge videre på erfaringene til bedrifter som har som har lykkes med å etablere seg i forsvarsmarkedet i USA.

Hvis du definerer deg selv som en norsk startup- eller scaleup-bedrift som har ambisjoner innen forsvars- eller dual-use teknologi, kvalifiserer du til å søke.

Du oppfordres til å søke dersom: 

  • Din bedrift er klar til å utforske kommersielle muligheter og/eller forsvarsmarkedet i Norge og USA. 

  • Bedriftens ledelse (C-suite) er forberedt på å delta i møter med amerikanske innovasjonsrådgivere og mentorer annenhver uke over en periode på seks måneder, for å lære om amerikanske kommersielle og offentlige markeder, Lean Startup/Hacking 4 Defense-metodologi, markedsvalidering, kundeoppdagelse og samarbeid med amerikanske forsvarsmyndigheter. 

  • Du er klar til å reise til USA for å begynne å bygge nettverk på tvers av industri-, forsvars- og investornettverk. 

Søknader vil bli vurdert basert på: 

  • Produkt/markedstilpasning 

  • Teamets kollektive erfaring 

  • Teknologimodenhet/Technical Readiness Level (TRL)

  • Ledelsens forpliktelse til å delta aktivt i programøkter 

  • Forståelse av konkurranselandskap og unike verdiforslag 

  • Interesse/skikkethet for å komme inn på det amerikanske markedet 

Søknadsfrist: 15. mai, 2022 

Deltakeravgift: 30 000 kr 

Programvarighet: august 2022 – juni 2023 

Søknadsrunden har akkurat åpnet.  Utlysningen, med informasjon om H4A, søknadsprosessen, utvelgelsen og selve programmet, finnes på: https://www.nadic.us/h4a-call-for-applications

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: