Stø kurs i eksportkontrollpolitikken

Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 6. september 2022. F.v. Carla Botten-Verboven (Norsk Industri), Even Aas (Kongsberg Gruppen), Torbjørn Svensgård (FSi) og Sissel Solum (Nammo).

Utenriks- og forsvarskomitéens innstilling til den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell er avgitt.

Utenriks- og forsvarskomitéens innstilling om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, som ble avgitt 4.oktober, viser at det er bred politisk oppslutning om hovedlinjene i regjeringens politikk. Det betyr viderføring av et forutsigbart, stabilt og strengt eksportkontrollregime som sikrer at norsk forsvarsindustri kan fortsette veksten i det internasjonale markedet. Samtidig ivaretar regimet på en god måte behovet for å unngå at forsvarsmateriell fra Norge kommer på avveie.

Under høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om eksportkontrollmeldingen den 6. september, var administrerende direktør i FSi, Torbjørn Svensgård, tydelig på viktigheten av et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll.

- Den forverrede sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina har avdekket at det er betydelige gap mellom det situasjonen krever og det som er tilgjengelig, når det gjelder operativ evne og beredskapsbeholdninger. Det fører til et etterspørselssjokk i forsvarsmarkedet. Når våre allierte nå skal styrke forsvaret, for å sikre alliansens evne til avskrekking og gjennomføring av militære operasjoner som svar på et eventuelt angrep, blir norsk forsvarsindustris rolle som leverandør av forsvarsmateriell enda viktigere. Våre allierte har tillit til at norsk forsvarsindustri er en forutsigbar og pålitelig samarbeidspartner og leverandør. Derfor er det nå enda mer avgjørende at myndighetene påser at eksportregelverket og praktiseringen av dette forblir stabil og forutsigbar, understreket Svensgård.

Les høringsinnspillet fra FSi, Norsk Industri Kongsberg og NAMMO her.

Følg saken (stortinget.no)

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: