Velkommen til INFO/ERFA 2022

For første gang på over tre år kan vi igjen ønske velkommen til INFO/ERFA-konferanse på Sundvolden 7. og 8. juni.

Programmet for årets INFO/ERFA-konferanse er publisert og påmeldingen er åpen. Det er allerede langt over 100 påmeldte og i lys av at det er et fast antall overnattingsplasser tilgjengelig, oppfordrer vi strekt til at påmelding skjer så snart som mulig.


INFO/ERFA-konferansen er mer aktuell en noen gang. Bakteppet for årets konferanse er en varig endret sikkerhetssituasjon som følge av Russlands brutale og meningsløse angrep på Ukraina.  


En ny europeisk sikkerhetsorden, der Sverige og Finland med stor sannsynlighet snart blir medlemmer i NATO, der EU vokser frem som en innflytelsesrik aktør innenfor europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk og der USA kommer for fullt tilbake i Europa innenfor rammen av et NATO som fremstår som mer samlet og sterkt enn noen gang, endrer de sikkerhets- og forsvarspolitiske rammebetingelsene fundamentalt. Det får også stor innvirkning på hvordan fremtidens forsvar utformes og dermed for det fremtidige samarbeidet mellom Forsvaret og industrien, samt norsk forsvarsindustris rolle som en betydelig bidragsyter til Norges, og våre nære alliertes, sikkerhet og forsvarsevne. 


Samtidig skjer en rivende utvikling på en rekke andre områder som er av stor betydning for forsvarsindustrien. Bærekraft er et tema som får stadig større oppmerksomhet og betydning for både Forsvaret og industrien. Forsvaret og forsvarsindustrien er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Samtidig må både sektoren og industrien legge til rette for at virksomheten i størst mulig grad bidrar til bærekraft. Det krever tett samarbeid og kontinuerlig dialog mellom aktørene.


Det raskt økende tempoet i den teknologiske utviklingen skaper både muligheter og utfordringer for både forsvarssektoren og industrien.  En rekke nye initiativer er på gang for å møte utviklingen. Den forsvarsindustrielle strategien varsler satsning på FoU, konseptutvikling og eksperimentering og smidige anskaffelsesprosesser.  I NATO kommer både teknologiakseleratoren DIANA og et innovasjonsfond til å bli vedtatt på toppmøtet i juni, og det er snart ett og et halvt år siden det Europeiske forsvarsfondet ble startet opp. Nå begynner de første erfaringene og resultatene å bli tilgjengelige, samtidig som programmet stadig utvides med nye prosjekter.


Digitalisering er en grunnleggende forutsetning både for Forsvaret og industrien for å forbli relevant. Samtidig som det skaper helt nye muligheter for å utvikle operative kapasiteter, teknologi og organisasjonsmodeller innebærer det også utfordringer og nye sårbarheter og trusler.   Dette påvirker allerede oss alle i hverdagen, men det il også få stor betydning for hvordan morgendagens operative utfordringer og problemer kan møtes med nye teknologi og strukturelle endringer.


Alt dette er tema i programmet for INFO/ERFA 2022.  Som tidligere vil det også bli sponsorpresentasjon ved årets Platinasponsor Bell, utstilling med besøk fra Forsvarsdepartementets politiske ledelse, samt konferansemiddag. På dag 2 blir det orienteringer fra kapasitetsdivisjonene i Forsvarsmateriell og FLO driftsanskaffelser, samt en fordypningssesjon om det Europeiske Forsvarsfondet.


Program, som kontinuerlig oppdateres, og påmelding her.

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: