Forsvarsindustrien i 2021: Rekordomsetning og kraftig økning i ordrereserven, dramatisk fall i FOU-investeringene

Rapporten fra FFI om aktiviteten i norsk forsvarsindustri viser at investeringene i FOU falt med 37%, til ca 800 millioner kroner, fra 2020 til 2021. Det laveste nivået på mer enn 10 år.

Den årlige statistikken for norsk forsvarsindustri, som FFi utarbeider på oppdrag fra FSi og Forsvarsdepartementet, viser at forsvarsindustrien fortsatt vokser kraftig. Omsetningen fra 2020 til 2021 økte med 8%, til om lag 23 milliarder kroner.  Med unntak av i hjemmemarkedet, var det vekst i alle markedssegmenter. Veksten skjedde i de store og mellomstore bedriftene. I de små bedriftene falt omsetningen. Den forsvarsrelaterte eksporten ble videreført på et høyt nivå og utgjorde 8 milliarder kroner (opp 1 %). Ved utgangen av 2021 var ordrereserven på om lag 40 milliarder kroner. Det er en økning på 28% fra 2020.  Siden 2018 har ordrereserven i norsk forsvarsindustri økt med ca. 200%.


Antall årsverk øker også, og passerte i 2021 for første gang 8000, en økning på ca 3% fra 2020.


Selv om det generelle bildet er positivt, er det et svært alvorlig signal at investeringene i forskning og utvikling (FoU) falt med 37 %. Bedriftene opprettholdt sine egne investeringer på omtrent samme nivå som i 2020, men omfanget av FOU-aktiviteter som gjennomføres i samarbeid med Forsvarssektoren falt dramatisk.  I lys av at den positive utviklingen ellers i stor grad kan tilskrives felles FOU-satsninger fra midt på 1990 tallet og frem til i dag, er dette et varsko om at dersom det ikke gjøres noe for å øke FOU innsatsen, så vil det på sikt få dramatiske konsekvenser for forsvarsindustriens mulighet til å bidra til forsvarsevnen og til å understøtte Forsvarets virksomhet.
Statistikken viser at regjeringen ikke følger opp den forsvarsindustrielle strategien når det gjelder å satse på FOU.  At regjeringen i forslaget til budsjett for 2023 foreslår å reduserer FOU-støtteordningen med 50 millioner kroner, bekrefter dette inntrykket.  Dette rammer særlig de små og mellomstore bedriftene som strategien legger opp til at skal få bedre, ikke dårligere rammebetingelser, for å kunne levere til Forsvaret.


Rapporten med statistikken for norsk forsvarsindustri i 2021 kan lastes ned på FFI sin nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: