Klart for FAR/DFARS seminar nr. 7 - 12. og 13. juni

I samarbeid med Kongsberg Defence & Aerospace, NAMMO, NADIC og MLWeekes arrangerer FSi for syvende gang FAR/DFARS seminar 12. og 13. juni 2023. Arrangementet gjennomføres på Clarion Hotel Oslo.

Programmet for seminaret omfatter et bredt spekter av relevante tema, og retter seg både mot de som ønsker en introduksjon til temaet og de som har mer erfaring fra dette arbeidsfeltet.

For nordiske/europeiske selskaper i forsvarsindustrien kan det å vinne en kontrakt (eller underkontrakt) i USA åpne døren til verdens største forsvarsmarked. Samtidig innebærer det også en rekke utfordringer knyttet til å oppfylle kravene i det amerikanske regelverket, og et ansvar for å sikre at underleverandører gjør det samme. Evne til å tilegne seg og opprettholde kompetanse om de amerikanske anskaffelsesreglene (FAR) og Defence FAR Supplement (DFARS), er avgjørende for å lykkes i det amerikanske forsvarsmarkedet.

FSi er nok en gang arrangør av dette viktige seminaret. Her får nordiske og europeiske forsvarsbedrifter en mulighet å tilbringe to dager sammen med amerikanske og europeiske eksperter for å lære hvordan de skal opptre for å møte de komplekse kravene i amerikanske offentlige innkjøpskontrakter.

Steve Knight, Senior Counsel, Haynes and Boone, LLP, vil også i år lede seminaret. Vi er også glade for at Senior Govt. Compliance-ledere fra Lockheed Martin, Raytheon, Leonardo DRS Inc, ML Weekes, BAE Systems, Kongsberg og Nammo vil dele sin ekspertise med seminardeltakerene.

Programmet vil omfatte en grundig gjennomgang av amerikanske anskaffelsesregler og - prosedyrer. I tillegg vil seminaret ta for seg hvordan underleverandører til kontrakter med det amerikanske forsvaret omfattes av reglene, og oppdatering om kravene til cybersikkerhet (CMMC) med mer.

Målgruppe:  Medarbeidere i forsvarsindustrien, konsulenter og ansatte i offentlig forvaltning som har behov og/eller interesse av å bli bedre kjent med FAR/DFARS. Det omfatter de som har oppgaver innenfor bl.a. tilbudsarbeid, kontrakter, innkjøp, salg og markedsføring, planlegging, økonomi, IT/datasikkerhet, compliance/myndighetsrelasjoner og juridisk.

Arrangementet gjennomføres på Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemiasgate 15, 0191 Oslo.

Mer informasjon, inkludert program og link til påmelding, finner du her.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: