Forsvarsindustridag i Tokyo 4. september 2024

Bli bedre kjent med det japanske forsvarsmarkedet og benytt muligheten til å presentere virksomheten for beslutningstagere og brukerrepresentanter i det japanske forsvaret. Møt representanter fra japansk industri og handelshus.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Japan primo september.  I denne forbindelse arrangerer FSi, i samarbeid med FD, ambassaden i Tokyo og Innovasjon Norge en norsk forsvarsindustridag på Hotel New Otani, 4. september 2024.

Formålet med arrangementet er å skape oppmerksomhet om hva norsk forsvarsindustri kan bidra med til de japanske selvforvarsstyrkene og formidle informasjon om norsk forsvarsindustri som en pålitelig samarbeidspartner som kan levere «state-of-the-art» kosteffektive løsninger i samarbeid med japansk industri.

Arrangementet i september legger opp til presentasjoner av bl.a. Japan´s sikkerhetsutfordringer, utviklingen av forsvaret og kommende anskaffelser.  Det vil bli mulighet for bedriftene som deltar til å holde presentasjoner i plenum og det planlegges med nettverksaktiviteter som en del av programmet.

Mer informasjon finnes på arrangementets nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: